« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفات کلسیم دهیدراتICSC: 1734 (2009-11)
CALCIUM SULFATE DIHYDRATE
Mineral white
Magnesia white
Sulfuric acid, calcium salt, dihydrate
CAS #: 10101-41-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست     آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

طبقه بندی بی خطر بر اساس معیارهای GHS  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
سولفات کلسیم دهیدرات ICSC: 1734
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر کریستالی.  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
اطلاعات موجود نیست. 

فرمول: CaSO4 . 2H2O
جرم مولکولی: 172.2
نقطه ذوب: 100-150 درجه سلسیوس
توضیحات را ببینید.
چگالی : 2.32 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.2 (خیلی ضعیف) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
ریه ها ممکن است تحت تأثیر مواجهه طولانی مدت یا مکرر با ذرات غبار قرار گیرند. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل استنشاق): 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: C؛.
MAK: (کسر قابل تنفس): 1.5mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نقطه ذوب ظاهری به دلیل از دست دادن آب کریستال ارائه شده است.
ICSCهای 1215 و 1589 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018