« بازگشت به فهرست جستجو  
2- بوتین- 1و4- دی اُلICSC: 1733 (2008-11)
2-BUTYNE-1,4-DIOL
1,4-Dihydroxy-2-butyne
But-2-yne-1,4-diol
2-Butynediol
1,4-Butynediol
CAS #: 110-65-6
UN #: 2716
EC #: 203-788-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  خطر انفجار در تماس با بازها، عوامل اکسید کننده یا هالوژن ها.  شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه (در صورت پودری نبودن) استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  در حالت پودر، محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش در گلو و سینه. درد شکمی.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

corrskull;toxiccancer;health haz
خطر
سمی در صورت بلعیدن یا استنشاق
زیان آور در تماس با پوست
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث آسیب به کبد، کلیه ها و خون از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
2- بوتین- 1و4- دی اُل ICSC: 1733
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد زرد در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده تولید می کند. به شدت با انهیدریدها، کلریدهای اسیدی، نمک های جیوه و کلریدها یا هیدروکسیدهای قلیایی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: C4H6O2/OHCH2CCCH2OH
جرم مولکولی: 86.1
نقطه جوش: در فشار نرمال نقطه جوش ندارد، در >160 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 58 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.1
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 75 (خوب)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.0
نقطه اشتعال: 152 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 335 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.73  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
خورنده. استنشاق ممکن است باعث ادم ریه، تنها پس از آشکار شدن اثرات خورنده اولیه بر چشم ها و/یا راه های هوایی، شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد؛ با این حال، با پراکندگی یا اسپری کردن، بسیار سریعتر است. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به کم خونی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها و کبد شود. این امر ممکن است منجر به ضایعات بافتی شود. تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 0.36mg/m3, 0.1ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (1)؛ جذب پوستی (H)؛ حساسیت پوستی (SH)؛ گروه خطر بارداری: C؛.
EU-OEL: 0.5mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C، T; R: 21-23/25-34-43-48/22; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45-46 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018