« بازگشت به فهرست جستجو  
1و1- دی فلورو اتانICSC: 1729 (2009-03)
1,1-DIFLUOROETHANE
HFC-152a
Freon 152a
Ethane, 1,1,-difluoro-
Ethylene fluoride
Refrigerant gas R 152a
CAS #: 75-37-6
UN #: 1030
EC #: 200-866-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین). از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از دی اکسید کربن، پودر، اسپری آب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. عدم هوشیاری. خفگی.  تهویه استفاده کنید.   هوای تازه، استراحت. 
پوست سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها پوست را ببینید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. بخار را با اسپری قطرات ریز آب حذف کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flamecylinder;gas
خطر
گاز به شدت قابل اشتعال
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.1 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
1و1- دی فلورو اتان ICSC: 1729
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ بی بو فشرده مایع شده. 

خطرات فیزیکی
این گاز به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. در نتیجه جریان یافتن، تلاطم، و غیره، بارهای الکتریسیته ساکن می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی یا سوختن به سرعت تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده و سمی شامل فلورید هیدروژن و مونوکسید کربن تولید می کند. با آمین ها، عوامل احیا کننده، اکسیدان های قوی و اپوکسیدها واکنش می دهد. 

فرمول: C2H4F2
جرم اتمی: 66.1
نقطه جوش: -24.7 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -117 درجه سلسیوس
چگالی (برای مایع): 0.91 g/cm³
چگالی (در 0 درجه سلسیوس): 0.00304 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.02 (خیلی ضعیف)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 516
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.3
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 455 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 3.7-18
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.75  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به اختلالات قلبی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث عدم هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018