« بازگشت به فهرست جستجو  
سیترالICSC: 1725 (2008-11)
CITRAL
2,6-Octadienal,3,7-dimethyl-
Lemonal
3,7-Dimethyl-2,6 octadienal
CAS #: 5392-40-5
EC #: 226-394-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 82 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید.  در بالای 82 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warn
هشدار
مایع قابل احتراق
ممکن است در صورت بلعیدن یا تماس با پوست زیان آور باشد
باعث تحریک پوست می شود
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خنک نگه دارید. تهویه در امتداد کف. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
سیترال ICSC: 1725
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد کم رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. این ماده ممکن است با گرمادهی پلیمریزه شود. 

فرمول: C10H16O
جرم مولکولی: 152.2
نقطه جوش: 226-228 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: <-10 درجه سلسیوس
چگالی : 0.9 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.059 (خیلی ضعیف)
فشار بخاردر 100 درجه سلسیوس: Pa <130
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.3
نقطه اشتعال: 82 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 225 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 4.3 - 9.9
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.76  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 5ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ (حساس کننده SEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
سیترال مخلوطی از دو ایزومر هندسی گرانیال (تأیید ترانس، تقریباً 70-55%) و نرال (تأیید سیس، 45-35%) است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 38-43; S: (2)-24/25-37 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018