« بازگشت به فهرست جستجو  
دی کلرید آهنICSC: 1715 (2009-03)
IRON DICHLORIDE
Iron(II) chloride
Ferrous chloride
CAS #: 7758-94-3
UN #: 3260
EC #: 231-843-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. احساس سوزش.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی ها.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن گلو درد. درد شکمی. تهوع. استفراغ. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف غیر فلزی سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث آسیب جدی به چشم می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از اکسیدان های قوی، الکل ها و عوامل احیا کننده قوی جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
دی کلرید آهن ICSC: 1715
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید تا سبز روشن هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با الکل ها، اکسیدان های قوی و عوامل احیا کننده قوی واکنش می دهد. به بسیاری از فلزات در حضور آب حمله می کند. هنگام سوختن، گازهای خورنده و سمی شامل کلرید هیدروژن تشکیل می دهد.  

فرمول: FeCl2
جرم مولکولی: 126.8
نقطه جوش: 1023 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 674 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 3.2
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 62.5 (خوب)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.15  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها است. ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018