« بازگشت به فهرست جستجو  
1و1- دی کلرو-1- فلورو اتانICSC: 1712 (2008-04)
1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE
Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro
Dichlorofluoroethane
HCFC-141
CAS #: 1717-00-6
EC #: 404-080-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    با سطوح داغ تماس نداشته باشد.    از اسپری آب، فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق خواب آلودگی. گیجی. عدم هوشیاری.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن     خود را وادار به استفراغ نکنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تهویه. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warn
هشدار
باعث تحریک چشم می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدهای قوی جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
1و1- دی کلرو-1- فلورو اتان ICSC: 1712
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
در تماس با سطوح داغ یا شعله ها تجزیه می شود. این ماده کلرید هیدروژن، فلورید هیدروژن و فسژن تولید می کند. با اسیدهای قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C2H3Cl2F/CH3CCl2F
جرم مولکولی: 117
نقطه جوش: 32 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -103.5 درجه سلسیوس
چگالی : 1.24 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.4
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 76.3
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.0
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 3.3
دمای اشتعال خودبخودی: 530-550 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 5.6-17.7
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.3
چسبناکی: 0.33 mm²/s در 25 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی و سیستم قلبی-عروقی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش هوشیاری و اختلالات قلبی شود. خفگی. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی در مناطق محدود می تواند منجر به خطر جدی خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. به دلیل تأثیر آن بر لایه ازن از رها سازی در محیط اجتناب کنید. 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: N; R: 52/53-59; S: 59-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018