« بازگشت به فهرست جستجو  
1و3 - دی کلرو-2- پروپانولICSC: 1711 (2008-11)
1,3-DICHLORO-2-PROPANOL
sym-Dichloroisopropyl alcohol
alpha-Dichlorohydrin
sym-Glycerol dichlorohydrin
1,3-Dichloro-propan-2-ol
1,3-Dichloro-propanol-2
CAS #: 96-23-1
UN #: 2750
EC #: 202-491-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری قطرات ریز آب، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
کشنده در صورت استنشاق
سمی در صورت بلعیدن یا در تماس با پوست
باعث تحریک چشم می شود
مشکوک به ایجاد سرطان
باعث آسیب به کبد می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود
ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
1و3 - دی کلرو-2- پروپانول ICSC: 1711
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در گرمادهی یا در حال سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل کلرید هیدروژن (ICSC 0163 را ببینید) تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. به فلزات پودری و پلاستیک حمله می کند.  

فرمول: C3H6Cl2O / CH2ClCHOHCH2Cl
جرم مولکولی: 129.0
نقطه جوش: 174.3 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -4 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.35
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 11
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 100
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.4
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 74 o.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.78  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-21-25; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018