« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفات استرانسیمICSC: 1696 (وضعیت کارشناسی تخصصی: Status: 20.04.2007)
STRONTIUM SULFATE
Celestite
Sulfuric acid, strontium salt (1:1)
Celestine
Strontium sulphate
CAS #: 7759-02-6
EC #: 231-850-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
سولفات استرانسیم ICSC: 1696
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر بی بو سفید کریستالی.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در گرمادهی آهسته در دمای بیش از 1580 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند.  

فرمول: SrSO4
جرم مولکولی: 183.7
نقطه ذوب: 1605 درجه سلسیوس
چگالی : 3.96 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.0135 (خیلی ضعیف) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها و مجرای تنفسی شود. 

خطر استنشاق
به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
یون استرانسیوم بر مقدار کلسیم استخوان ها و دندان ها اثر دارد، اما داده های مربوط به دوزهای زیان آور سولفات استرانسیوم ناکافی هستند.
به طور طبیعی در محیط به صورت سلستین معدنی رخ می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018