« بازگشت به فهرست جستجو  
4- نیترو بنزوئیک اسیدICSC: 1684 (2008-04)
4-NITROBENZOIC ACID
para-Nitrobenzoic acid
para-Carboxynitrobenzene
CAS #: 62-23-7
EC #: 200-526-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر انفجار در تماس با هیدروکسید پتاسیم.  شعله ایجاد نکنید.    از فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن تهوع. استفراغ.    دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warn
هشدار
باعث تحریک چشم و پوست می شود
ممکن است باعث تحریک تنفسی شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازها و عوامل احیا کننده قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
4- نیترو بنزوئیک اسید ICSC: 1684
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید تا زرد. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. چنانچه خشک باشد، بار الکتریسیته ساکن توسط چرخش، حمل و نقل پنوماتیک، ریختن، و غیره می تواند ایجاد گردد. 

خطرات شیمیایی
با بازها، عوامل احیا کننده و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. با گرمادهی یا سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند.  

فرمول: C7H5NO4 / HOOCC6H4NO2
جرم مولکولی: 167.1
در 350 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 242 درجه سلسیوس
چگالی : 1.61 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.03 (ضعیف)
فشار بخاردر 50 درجه سلسیوس: Pa 1
نقطه اشتعال: 201 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 300 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.8-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.89  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، مجرای تنفسی و پوست تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: I (2)؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018