« بازگشت به فهرست جستجو  
برمید اتیدیومICSC: 1676 (2006-10)
ETHIDIUM BROMIDE
Phenanthridinium, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenyl-, bromide
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide
Homidium bromide
CAS #: 1239-45-8
UN #: 2811
EC #: 214-984-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید. با عوامل اکسید کننده قوی تماس نداشته باشد.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی استفاده کنید. از حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن گلو درد.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را داخل ظروف غیر قابل نشت جارو کنید. سپس با آب فراوان بشویید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
برمید اتیدیوم ICSC: 1676
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های قرمز تا قهوه ای. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. گازهای سمی شامل برمید هیدروژن (0282 ICSC را ببینید) و اکسید های نیتروژن (0930 ICSC و 1311 ICSC را ببینید) تولید می کند. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C21H20N3.Br
جرم مولکولی: 394.4
نقطه ذوب: 238-240 درجه سلسیوس
چگالی : 0.34 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 5
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: ناچیز
نقطه اشتعال: >100 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.1  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: طبقه سرطان زایی: 3؛ گروه جهش زای سلول های زایا: 3B؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018