« بازگشت به فهرست جستجو  
آمونیوم پیکراتICSC: 1631 (2007-04)
AMMONIUM PICRATE
Phenol, 2,4,6-trinitro-,ammonium salt
Ammonium carbazoate
CAS #: 131-74-8
UN #: 0004
EC #: 205-038-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. توضیحات را ببینید.  خطر انفجار در صورت شوک یا در صورت اصطکاک. خطر انفجار در تماس با عوامل احیا کننده.  شعله ایجاد نکنید.  در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  از آب در مقادیر زیاد، اسپری آب، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. بلعیدن را ببینید.  از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. زبری.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. اسهال. سردرد. سرگیجه. تهوع. استفراغ. ضعف. ادرار قرمز.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
با کارشناس مشورت کنید! منطقه خطر را تخلیه کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

explexcl mark;warn
خطر
منفجر شونده؛ خطر انفجار توده ای
باعث تحریک جدی چشم می شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 1 

ذخیره سازی
از مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
آمونیوم پیکرات ICSC: 1631
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های قرمز یا زرد. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه تجزیه شود. ممکن است با گرمادهی منفجر شود. هنگام سوختن، گازهای سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تشکیل می دهد. با فلزات و عوامل احیا کننده واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. با بتن و گچ واکنش می دهد. این ماده نمک های اسید پیکریک حساس تر به شوک در مقایسه با پیکرات آمونیوم تولید می کند. 

فرمول: NH4C6H2N3O7
جرم مولکولی: 246.14
در 265 درجه سلسیوس تجزیه می شود
چگالی : 1.72 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 1.1
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست و چشم ها تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر خون شود. این امر ممکن است منجر به تخریب سلول های خونی و اسیدوز شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
برای حمل و نقل ایمن، معمولاً 20-10% آب اضافه می شود.
در شرایط عادی: قابل احتراق؛ اگر اکسید شود ممکن است منفجرشونده گردد.
شماره دیگر UN، 1310 است: با جرم حداقل 10% آب، طبقه مخاطره 4.1، گروه بسته بندی I. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 3-23/24/25; S: (1/2)-28-35-37-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018