« بازگشت به فهرست جستجو  
1- اکتا دکان تیولICSC: 1622 (2006-04)
1-OCTADECANETHIOL
Stearyl mercaptan
n-Octadecyl mercaptan
1-Octadecyl mercaptan
1-Mercaptooctadecane
n-Octadecanethiol
CAS #: 2885-00-9
EC #: 220-744-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن سردرد. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف جارو کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی، بازها و عوامل احیا کننده قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
1- اکتا دکان تیول ICSC: 1622
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد روغنی سفید در شکل های مختلف با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان ها، عوامل احیا کننده، اسیدهای قوی و بازهای قوی واکنش می دهد. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل سولفید هیدروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند.  

فرمول: C18H38S / CH3-(CH2)17-SH
جرم مولکولی: 286.6
در 366 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 24-31 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.85
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 185 c.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 9.12 (برآورد شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018