« بازگشت به فهرست جستجو  
پرفلورو اکتانوئیک اسیدICSC: 1613 (2017-04)
PERFLUOROOCTANOIC ACID
Pentadecafluorooctanoic acid
Pentadecafluoro-n-octanoic acid
Perfluorocaprylic acid
PFOA
CAS #: 335-67-1
UN #: 3261
EC #: 206-397-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با بازها، اکسیدان ها یا عوامل احیا کننده.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد. خطرات شیمیایی را ببینید.    از اسپری آب، دی اکسید کربن، پودر خشک، فوم استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  در حالت پودر، عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. تهوع. استفراغ. اسهال.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف غیر فلزی سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccancer;health haz
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
سمی در صورت استنشاق
باعث تحریک جدی چشم می شود
ممکن است باعث آسیب به سیستم ایمنی و کبد از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود
ممکن است باعث آسیب به کودکان شیرخوار شود
مشکوک به ایجاد سرطان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید. 
پرفلورو اکتانوئیک اسید ICSC: 1613
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر سفید با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 300 درجه سلسیوس هنگام گرمادهی تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل فلورید هیدروژن (0283 ICSC را ببینید) تولید می کند. محلول آن یک اسید ضعیف است. با بازها، اکسیدان ها و عوامل احیا کننده واکنش می دهد. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به بسیاری از فلزات حمله می کند.  

فرمول: C8HF15O2
جرم مولکولی: 414.1
نقطه جوش: 189 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 52-54 درجه سلسیوس
چگالی : 1.79 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 6.3  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و سیستم ایمنی شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث سمیت در تولید مثل یا نمو انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 0.005mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T، Xn; R: 40-61-48/23-48/21/22-41-64; S: 53-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018