« بازگشت به فهرست جستجو  
تیودی گلیکولICSC: 1601 (2005-10)
THIODIGLYCOL
2,2`-Thiodiethanol
Di(2-hydroxyethyl) sulfide
Diethanolsulfide
Thiodiethylene glycol
CAS #: 111-48-8
EC #: 203-874-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. تهوع.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن اسهال. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: دستکش محافظ و عینک ایمنی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
تیودی گلیکول ICSC: 1601
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ چسبناک با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل دمه (فیوم)های اسید استیک ، سولفید هیدروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. به شدت با اسیدهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. این ماده سولفید هیدروژن تولید می کند. 

فرمول: C4H10O2S
جرم مولکولی: 122.2
نقطه ذوب: -18 - -10 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.18
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 100
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.43
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.22
نقطه اشتعال: 160 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 260 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.2-5.2
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.75  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و مجرای تنفسی کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، با اسپری کردن می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
نقطه جوش بالاتر از دمای خود اشتعال است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36; S: (2) 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018