« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید فریکICSC: 1577 (2004-10)
FERRIC OXIDE
Anhydrous ferric oxide
Iron (III) oxide
Diiron trioxide
Iron trioxide
Ferric sesquioxide
CAS #: 1309-37-1
# UN: توضیحات را ببینید
EC #: 215-168-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست      
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
اکسید فریک ICSC: 1577
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایل به قرمز قهوه ای تا سیاه کریستال یا پودر. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با مونوکسید کربن واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. 

فرمول: Fe2O3
جرم مولکولی: 159.7
نقطه ذوب: 1565 درجه سلسیوس
چگالی : 5.24 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به سیدروز، حالت خوش خیم شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل آهن): (کسر قابل تنفس): 5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
یک شماره UN در ارتباط با اکسید آهن وجود دارد، اما این شماره مربوط به اکسید آهن، مصرف شده، یا اسفنج آهنی، مصرف شده است که از تصفیه گاز زغال به دست می آید که به طور خود بخود قابل احتراق است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018