« بازگشت به فهرست جستجو  
2- پروپیلن گلیکول 1- اتیل اتر استاتICSC: 1574 (2004-10)
2-PROPYLENEGLYCOL1-ETHYL ETHER ACETATE
1-Ethoxy-2-propanol acetate
2-Ethoxy-1-methylethyl acetate
1-Ethoxy-2-acetoxypropanol
1-Ethoxy-2-propyl acetate
2PG1EEA
CAS #: 54839-24-6
UN #: 3272
EC #: 259-370-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 53 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 53 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. تهویه. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. سپس با آب فراوان بشویید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. 
بسته بندی
 
2- پروپیلن گلیکول 1- اتیل اتر استات ICSC: 1574
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، دمه (فیوم) های اسید استیک تشکیل می دهد.  

فرمول: C7H14O3 / C2H5OCH2CH(CH3)OCOCH3
جرم مولکولی: 146.2
نقطه جوش: 160 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -89 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.98
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 9.5
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.227
نقطه اشتعال: 53 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 325 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.0-9.8
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.76
چسبناکی: 1.28-1.41 mm²/s در 20 درجه سلسیوس
نرخ تبخیر (n-بوتیل استات = 1): 0.24 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 120mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
مقدار MAK برای مجموع غلظت های پروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر و 2-پروپیلن گلیکول-1-اتیل اتر استات در هوا بکار می رود.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید.
ICSC 1573 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 10-67; S: (2)-24 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018