« بازگشت به فهرست جستجو  
پروپیلن گلیکول مونو اتیل اترICSC: 1573 (2004-10)
PROPYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER
1-Ethoxy-2-propanol
2-Propanol-1-ethoxy
2PG1EE
CAS #: 1569-02-4
UN #: 1993
EC #: 216-374-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 40 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  در بالای 40 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. تهویه. حفاظت فردی: محافظ صورت استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
پروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر ICSC: 1573
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی ملایم. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده احتمالاً می تواند پراكسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد. به شدت با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C5H12O2 / CH3CH2OCH2CHOHCH3
جرم مولکولی: 104.2
نقطه جوش: 133 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -100 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.896
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 36.6
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 1
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.6
نقطه اشتعال: 40 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 255 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.3-12
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.3
نرخ تبخیر (n-بوتیل استات = 1): 0.54
چسبناکی: 2.32 mm²/s در 20 درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 50ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 200ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛.
MAK: 86mg/m3, 20ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: C؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
مقدار MAK برای مجموع غلظت های پروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر و 2-پروپیلن گلیکول-1-اتیل اتر استات در هوا بکار می رود.
ICSC 1574 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
R: 10-67; S: (2)-24 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018