« بازگشت به فهرست جستجو  
9- نانوکسینولICSC: 1558 (2006-10)
NONOXYNOL-9
Nonoxynol-9
Nonyl phenoxypolyethoxyethanol
CAS #: 26571-11-9
EC #: 247-816-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از فوم، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق     هوای تازه، استراحت. 
پوست      
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
9- نانوکسینول ICSC: 1558
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع زرد. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH

نقطه جوش: 250 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 6 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: متوسط
چگالی نسبی بخار(هوا=1): >1
نقطه اشتعال: 197 c.c. درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
این ICSC بر اساس نونوکسینول-9 است.
برای گروه مونو پلی اتیلن (P-نونیل فنیل) گلیکول های اتر (C_9H_1_9(C_6H_4)(OC_2H_4)_nOH)، شماره CAS عبارتست از 26027-38-3 و شماره RTECS عبارتست از RB1299090.
متوسط ​​تعداد واحدهای اکسید اتیلن (n) در هر مولکول، توسط عدد بعد از نانوکسینول نشان داده می شود.
این گروه از مواد، مواد فعال سطحی غیر یونی هستند و به عنوان شوینده ها، امولسیون کننده ها، عوامل مرطوب کننده، پخش کننده ها، تثبیت کننده ها، واسطه ها در سنتز مواد فعال سطحی آنیونی و عوامل ضد کف کردن استفاده می شوند.
نانوکسینول های 9- و 11- اسپرم کش هستند.
نانوکسینول های 4-، 15- و 30- به عنوان کمک های دارویی (مواد فعال سطحی) استفاده می شوند.
ترکیبات با n < 15 مایع زرد تا تقریباً بی رنگ هستند؛ n > 20 خمیرها یا موم های زرد کم رنگ تا سفید مایل به خاکستری هستند.
ترکیبات با n < 6 محلول در روغن هستند؛ ترکیبات با n بیشتر محلول در آب هستند.
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018