« بازگشت به فهرست جستجو  
سولفامات آمونیومICSC: 1555 (2004-10)
AMMONIUM SULFAMATE
Sulfamic acid, monoammonium salt
Ammonium amidosulfonate
Ammonium sulfamidate
CAS #: 7773-06-0
EC #: 231-871-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. سپس با آب فراوان بشویید.  

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. از اکسیدان های قوی و اسیدها جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
سولفامات آمونیوم ICSC: 1555
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر بی رنگ تا سفید هیگروسکوپیک کریستالی.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
در دمای بیش از 160 درجه سلسیوس تجزیه می شود. این ماده آمونیاک، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید ضعیف است. به فولاد نرم حمله می کند. تماس با آب داغ ممکن است باعث تشکیل مقادیر بالایی از بخار شود. با اسیدها و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: H6N2O3S / NH4OSO2NH2
جرم مولکولی: 114.1
در 160 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 131 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.8
حلالیت در آب: بسیار خوب
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
با اسپری کردن یا هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018