« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروکسی استیک اسیدICSC: 1537 (2004-10)
HYDROXYACETIC ACID
Glycolic acid
Alpha-hydroxyacetic acid
Hydroxyethanoic acid
CAS #: 79-14-1
UN #: 3261
EC #: 201-180-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس. گلو درد.  غبار و میست را استنشاق نکنید.  وضعیت نیمه ایستاده. هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، فلزات ، سولفیدها، سیانیدها، بازهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
هیدروکسی استیک اسید ICSC: 1537
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی رنگ هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی، سیانیدها و سولفیدها واکنش می دهد. به شدت با آلومینیوم، روی و قلع واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. محلول آن در آب یک اسید نسبتاً قوی است. 

فرمول: C2H4O3 / HOCH2COOH
جرم مولکولی: 76.1
در 100 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 80 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.49
حلالیت در آب: بسیار خوب
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.6
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.11  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای پوست و چشم ها است. ماده برای مجرای تنفسی تحریک کننده است. خورنده در صورت بلعیدن. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به نارسایی کلیه شود. 

خطر استنشاق
با اسپری کردن یا هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
این ماده اغلب به طور تجاری به صورت محلول 70% با شماره UN 3265، طبقه مخاطره 8، گروه بسته بندی II در دسترس است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018