« بازگشت به فهرست جستجو  
tert- بوتیل کروماتICSC: 1533 (2005-04)
tert-BUTYL CHROMATE
bis(tert-Butyl)chromate
Chromic acid, di-tert-butyl este
CAS #: 1189-85-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از دی اکسید کربن، فوم، پودر خشک، اسپری آب، فوم مقاوم به الکل استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس. احساس سوزش. تنفس سخت. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست سوختگی های پوست. درد. قرمزی.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها سوختگی های عمیق و شدید. درد. قرمزی.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش. درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از بازهای قوی و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
tert- بوتیل کرومات ICSC: 1533
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و خورنده است.  

فرمول: C8H18CrO4 / ((CH3)3CO)2CrO2
جرم مولکولی: 230.2
نقطه ذوب: -2.8 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: قابل اختلاط
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.9
نقطه اشتعال: توضیحات را ببینید 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کلیه ها، کبد و مجرای تنفسی شود. این ماده برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
EU-OEL: (مثل کروم): 0.005mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (توضیحات را ببینید)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است، اما در تماس با رطوبت یا آب به اکسید کروم (VI) هیدرولیز می شود.
ICSC 1194 را ببینید.
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
ماده قابل احتراق است اما هیچ نقطه اشتعالی در متون موجود نیست.
لباس کار را به خانه نبرید.
مقدار حد برای حدود مواجهه شغلی (OEL) اروپا معادل 0.010mg/m3 تا تاریخ 17 ژانویه 2025. مقدار حد: 0.025mg/m3 برای فرآیندهای جوشکاری یا برش پلاسما یا فرآیندهای کاری مشابه که دمه (فیوم) تولید می کنند تا تاریخ 17 ژانویه 2025. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018