« بازگشت به فهرست جستجو  
پلی وینیل کلریدICSC: 1487 (2005-04)
POLYVINYL CHLORIDE
Ethylene, chloro-, polymer
Chloroethylene polymer
PVC
CAS #: 9002-86-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست      
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
پلی وینیل کلرید ICSC: 1487
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر یا گلوله های سفید. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل کلرید هیدروژن و فسژن تولید می کند. به شدت با فلورین واکنش می دهد. 

فرمول: (C2H3Cl)n
جرم مولکولی: 60 000-150 000
چگالی : 1.41 g/cm³
حلالیت در آب: بسیار ضعیف 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. این امر ممکن است منجر به فیبروزیس (پنوموکونیوز) شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل تنفس): 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: (کسر قابل تنفس): 0.3mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (8)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
محصولات PVC به دلیل مواد افزودنی مورد استفاده در ساخت، اشکال مختلفی دارند.
مواد افزودنی می توانند بر خصوصیات فیزیکی و سمی این ماده تأثیر بگذارند.
محصول نهایی ممکن است حاوی مقادیر ناچیز مونومر باشد، ICSC0082 وینیل کلرید را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018