« بازگشت به فهرست جستجو  
پیرنICSC: 1474 (2003-11)
PYRENE
Benzo (d,e,f) phenanthrene
beta-Pyrene
CAS #: 129-00-0
EC #: 204-927-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.    از اسپری آب، دی اکسید کربن، پودر خشک، فوم مقاوم به الکل، فوم پلیمر استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار را استنشاق نکنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
پیرن ICSC: 1474
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد زرد کم رنگ یا بی رنگ در شکل های مختلف. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. 

فرمول: C16H10
جرم مولکولی: 202.26
نقطه جوش: 404 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 151 درجه سلسیوس
چگالی : 1.27 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: mg/l 0.135
فشار بخاردر ? درجه سلسیوس: Pa 0.08
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.88  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
مواجهه با نور خورشید ممکن است اثر تحریک کنندگی این ماده را تقویت کند. این امر ممکن است منجر به تغییر رنگ مزمن پوست شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در سخت پوستان، ماهی، شیر، جلبک و نرم تنان رخ دهد. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
پیرن یکی از چندین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای است - استانداردهای مربوط به آن ها معمولاً به صورت مخلوط ها، به عنوان مثال فراریت قطران زغال سنگ، تعیین می شود.
با این حال، ممکن است پیرن به عنوان یک ماده شیمیایی آزمایشگاهی در شکل خالص آن مواجه شود.
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است.
ICSC 1415 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018