« بازگشت به فهرست جستجو  
n- بوتیرو نیتریلICSC: 1465 (2003-06)
n-BUTYRONITRILE
Butanenitrile
Butyric acid nitrile
1-Cyanopropane
n-Propyl cyanide
CAS #: 109-74-0
UN #: 2411
EC #: 203-700-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابلیت اشتعال بالا. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ممکن است در بالای 17 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد.  در بالای 17 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید.  از اسپری آب، فوم، فوم مقاوم به الکل، پودر خشک، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. تنفس سخت. تهوع. استفراغ. ضعف. گیجی. تشنج. عدم هوشیاری.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 
پوست ممکن است جذب شود! قرمزی. بعلاوه استنشاق را ببینید.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). محلول کربن فعال در آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. توضیحات را ببینید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اکسیدان های قوی، عوامل احیا کننده قوی، بازهای قوی، اسیدهای قوی و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
n- بوتیرو نیتریل ICSC: 1465
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار به خوبی با هوا ترکیب می شود، مخلوط های قابل انفجار به راحتی تشکیل می گردد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. در تماس با سطوح داغ، شعله ها یا اسیدها تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل سیانید هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. به شدت با اسیدهای قوی، بازهای قوی، اکسیدان های قوی و عوامل احیا کننده قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C4H7N / CH3CH2CH2CN
جرم مولکولی: 69.1
نقطه جوش: 116-118 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -112 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.8
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 3
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.4
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.02
نقطه اشتعال: 17 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 501 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.6-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.5/0.6  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق بلعیدن، از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
بخار برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی کمی تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر تنفس سلولی (مهار) شود. این امر ممکن است منجر به تشنج، اختلالات قلبی و نارسایی تنفسی شود. مواجهه در سطوح بالا می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس ، با اسپری کردن یا پراکنده شدن سریعاً منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.00007ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.0003 ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ (حساس کننده تنفسی RSEN)؛ 

محیط زیست
این ماده ممکن است برای محیط زیست خطرناک باشد. باید به طور ویژه به پرندگان توجه گردد. 

توضیحات
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 10-23/24/25; S: (1/2)-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018