« بازگشت به فهرست جستجو  
واکس پارافینICSC: 1457 (2003-08)
PARAFFIN WAX
Petroleum wax
Paraffin waxes and hydrocarbon waxes
(See Notes)
CAS #: 8002-74-2
EC #: 232-315-6

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.        از آب، پودر خشک، فوم، دی اکسید کربن، شن خشک استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه، مکنده موضعی یا هنگامی جابجایی شکل مذاب، حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   هنگام کار با حالت مذاب از دستکش های عایق حرارتی استفاده کنید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   عینک ایمنی (در صورت مذاب بودن) را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
واکس پارافین ICSC: 1457
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
جامد کریستالی بی بو و بی رنگ تا کرم رنگ. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: CnH2n+2

نقطه ذوب: 50-57 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: اصلا
نقطه اشتعال: 199 c.c. درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق فیوم (دمه) جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
دمه (فیوم) برای چشم ها، بینی و گلو تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 2mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
یک ترکیب پیچیده از هیدروکربن ها از کسرهای نفتی توسط تبلور حلال (حذف روغن حلال) یا توسط فرآیند تعریق بدست می آید.
متشکل از هیدروکربن های زنجیره ای مستقیم، عمدتا با اعداد کربن بزرگتر از C20 است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018