« بازگشت به فهرست جستجو  
هیدروکسید کروم (III) هیدراتICSC: 1455 (2003-07)
CHROMIUM (III) HYDROXIDE HYDRATE
Chromic (III) hydroxide hydrate
CAS #: 1308-14-1
EC #: 215-158-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق      
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  استراحت کنید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
هیدروکسید کروم (III) هیدرات ICSC: 1455
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر آبی تا سبز یا ذرات سیاه.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده اکسید کروم تولید می کند. 

فرمول: Cr(HO)3.nH2O
جرم مولکولی: توضیحات را ببینید
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل کروم (III)، کسر قابل استنشاق): 0.003mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (حساس کننده تنفسی RSEN)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: حساسیت پوستی (SH)؛.
EU-OEL: (مثل کروم (III)): 2mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
نام اسید کرومیک، برای این محصول، همچنین برای اسید کرومیک (VI) (CAS 7738-94- 5) و برای اکسید کروم (VI) (CAS 1333-82-0، کارت ICSC 1194 را ببینید) استفاده می شود.
وزن مولکولی ممکن است بسته به درجه آبرسانی تغییر کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018