« بازگشت به فهرست جستجو  
روغن کاستورICSC: 1452 (2003-06)
CASTOR OIL
Ricinus oil
CAS #: 8001-79-4
EC #: 232-293-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق      
پوست      
چشم ها      
بلعیدن درد شکمی. اسهال. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
روغن کاستور ICSC: 1452
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ چسبناک با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 


نقطه جوش: 313 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -10 - -18 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.96
حلالیت در آب: بسیار ضعیف
نقطه اشتعال: 229 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 448 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای مجرای گوارش تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018