« بازگشت به فهرست جستجو  
اولئومICSC: 1447 (2016-11)
OLEUM
Sulfuric acid, fuming
Disulphuric acid
Dithionic acid
Pyrosulfuric acid
Mixture of sulfuric acid and sulfur trioxid
CAS #: 8014-95-7
UN #: 1831

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با بازها، مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده، آب یا مواد آلی.    با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  از آب استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم ماده با آب. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. تاول ها. سوختگی های جدی پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید. پیش بند بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. احساس سوزش پشت استخوان جناغ. درد شکمی. استفراغ. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. چیزی برای نوشیدن ندهید. خود را وادار به استفراغ نکنید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. باقیمانده را با احتیاط با آهک یا سودا اش خنثی کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

skull;toxiccorr
خطر
کشنده در صورت استنشاق
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است برای فلزات خورنده باشد
توضیحات را ببینید 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; خطرات جانبی سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. فقط در بسته بندی اصلی ذخیره کنید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
بسته بندی نشکن.
بسته بندی شکستنی را در محفظه نشکن دربسته قرار دهید.
هوا بندی شده.
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اولئوم ICSC: 1447
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا قهوه ای چسبناک روغنی هیگروسکوپیک بخارزا با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل اکسیدهای سولفور تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق و مواد آلی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. محلول آن در آب یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و برای فلزات خورنده است. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به شدت با آب و هوای مرطوب واکنش می دهد. این ماده اسید سولفوریک تولید می کند. توضیحات را ببینید. به برخی پلاستیک ها حمله می کند.  

فرمول: H2SO4.O3S
جرم مولکولی: توضیحات را ببینید
نقطه جوش: توضیحات را ببینید
نقطه ذوب: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی (آب = 1): 1.9
حلالیت در آب: قابل اختلاط، واکنش
فشار بخار: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3-3.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.01-1.3 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه. این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده بسیار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. مواجهه می تواند باعث خفگی به علت تورم در گلو شود. استنشاق غلظت های بالا ممکن است باعث ادم ریوی شود، اما صرفاً بعد از بروز اثرات خورنده اولیه بر روی چشم و دستگاه تنفسی فوقانی. استنشاق ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به سرعت به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت آئروسل ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. خطر پوسیدگی دندان در مواجهه مکرر یا طولانی مدت با آئروسل این ماده. میست های این اسید غیر آلی قوی برای انسان سرطان زا است. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
IARC میست های حاصل از اسید معدنی را سرطان زا (گروه 1) در نظر می گیرد. با این حال، هیچ اطلاعاتی مبنی بر سرطان زایی سایر اشکال فیزیکی این ماده وجود ندارد. بنابراین، هیچ طبقه بندی برای سرطان زایی تحت GHS بکار برده نشده است.
هرگز داخل این ماده آب نریزید؛ همیشه هنگام حل کردن یا رقیق کردن آن را به آرامی به آب اضافه کنید.
مقدار تری اکسید سولفور آزاد ممکن است تغییر کند، که می تواند خصوصیات فیزیکی را تغییر دهد، بنابراین هیچ رقمی برای وزن مولکولی ارائه نمی گردد.
مقادیر فشار بخار گزارش شده تفاوت زیادی دارند (از 0.3 تا 21.9 کیلو پاسکال).
نقاط ذوب محلول ها (درصد تری اکسید گوگرد): 138 درجه سلسیوس (20%)، 116 درجه سلسیوس (30%)، 60 درجه سلسیوس (65%)
نقطات ذوب (درصد تری اکسید گوگرد): 2 درجه سلسیوس (20%)، 21 درجه سلسیوس (30%)، 5 درجه سلسیوس (65%).
ICSCهای 0362 و 1202 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 14-35-37; S: (1/2)-26-30-45; توضیحات: B 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018