« بازگشت به فهرست جستجو  
دی کلرو استیلنICSC: 1426 (2001-10)
DICHLOROACETYLENE
Dichloroethyne
CAS #: 7572-29-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است. منفجره.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با اسیدها یا عوامل اکسید کننده تماس نداشته باشد. با سطوح داغ تماس نداشته باشد.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید.  از اسپری آب، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سردرد. تهوع. استفراغ. گلو درد. سرگیجه. فلج صورت، بی حسی و لرزش.  از سیستم بسته یا تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای بخارات آلی با نقطه جوش پایین مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
ضد حریق. از اسیدهای قوی و اکسیدان ها جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
دی کلرو استیلن ICSC: 1426
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع روغنی با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. ممکن است با گرمادهی منفجر شود. با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل کلر تولید می کند. به شدت با اکسیدان ها و اسیدها واکنش می دهد. 

فرمول: C2Cl2
جرم مولکولی: 94.9
نقطه جوش: 32 درجه سلسیوس (منفجر می شود)
نقطه ذوب: -66 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.3
نقطه اشتعال: توضیحات را ببینید 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به ضایعات بافتی، عملکردهای مختل و نقص کلیه شود. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
ماده قابل احتراق است اما هیچ نقطه اشتعالی در متون موجود نیست.
احتراق در یک فضای محصور ممکن است به انفجار تبدیل شود.
در طول هیچ بخشی از مواجهه کاری، نباید از مقدار حد مواجهه شغلی تجاوز شود.
این ماده به طور تجاری در دسترس نیست، اما محصول تجزیه تری کلرو اتیلن، تری کلرو اتان است و همچنین یک محصول فرعی از وینیلیدن کلرید است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: E، Xn; R: 2-40-48/20; S: (2)-36/37 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018