« بازگشت به فهرست جستجو  
هگزا برمو سیکلو دودکان (مخلوط ایزومرها)ICSC: 1413 (2019-11)
HEXABROMOCYCLODODECANE (MIXTURE OF ISOMERS)
Cyclododecane, hexabromo (mixture of isomers)
HBCDD
CAS #: 25637-99-4
UN #: 3077
EC #: 247-148-4

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

اثرات طولانی مدت یا مواجهه مکرر را ببینید. از پخش غبار جلوگیری کنید! زنان شیرده مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   غبار را استنشاق نکنید. از تهویه (در صورت پودری نبودن) استفاده کنید. از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. خارش.  عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). درصورتیکه تحریک ادامه یافت برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health hazenviro;aqua
هشدار
مشکوک به آسیب به باروری یا جنین
ممکن است باعث آسیب به کودکان شیرخوار شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
آلاینده دریایی. 
هگزا برمو سیکلو دودکان (مخلوط ایزومرها) ICSC: 1413
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر یا گرانول های سفید 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C12H18Br6
جرم مولکولی: 641.7
در >190 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 170-209 درجه سلسیوس (توضیحات را ببینید)
چگالی : 2.2-2.4 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: mg/l 0.066 (عملا نامحلول است)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: ناچیز
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 5.62 (گرید تکنیکال)  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
مواجهه عمدتاً از طریق استنشاق غبار صورت می گیرد. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، به سرعت می تواند به غلظت آزار دهنده ذرات معلق منجر گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. این ماده ممکن است برای کودکان شیر خوار زیان آور باشد. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در طول زنجیره غذایی، به عنوان مثال در غذای دریایی، موجودات خاکی و گیاهان رخ دهد. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید زیرا این ماده پایدار است. 

توضیحات
HBCDD تکنیکال از سه ایزومر اصلی: بتا-HBCDD (شماره CAS 134237-51-7)؛ آلفا-HBCDD (شماره CAS 134237-50-6)؛ گاما-HBCDD (شماره CAS 134237-52-8) ساخته می شود.
گرید تکنیکال HBCDD از تقریبا 95-70% گاما-HBCDD و 30-3% آلفا- و β-HBCDD، بسته به روش تولید، تشکیل می شود.
نقاط ذوب ایزومرها: 181-179 درجه سلسیوس برای آلفا-HBCDD، 170-172 درجه سلسیوس برای بتا-HBCDD ،207-209 درجه سلسیوس برای گاما-HBCDD. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
H361; H362 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018