« بازگشت به فهرست جستجو  
پودر تنگستنICSC: 1404 (2019-11)
TUNGSTEN (powder)
Wolfram
CAS #: 7440-33-7
UN #: 3089
EC #: 231-143-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیار قابل اشتعال وقتی به قطعات ریزی تقسیم شود.    شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید. از آب استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن تهوع. لرزش.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  در صورتیکه احساس خوبی ندارید به مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flame
هشدار
جامد قابل اشتعال
خود گرمایشی در مقادیر زیاد؛ ممکن است آتش بگیرد 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 4.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. از اکسیدان های قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
پودر تنگستن ICSC: 1404
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر خاکستری تا سفید .  

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با اکسیدان ها، پرکلرات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با اسیدهای قوی و هالوژن ها واکنش می دهد. 

فرمول: W
جرم اتمی: 183.8
نقطه جوش: 5900 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 3410 درجه سلسیوس
چگالی : 19.3 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
دمای اشتعال خودبخودی: >=100 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی چشم ها و مجرای تنفسی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ذرات غبار ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (کسر قابل تنفس): 3mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
دمای خود اشتعال بر اساس اندازه ذره به طور گسترده ای تغییر می کند.
تنگستن به شکل پودر می تواند تحت شرایط صحیح پیروفریک باشد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018