« بازگشت به فهرست جستجو  
دی کومیل پراکسیدICSC: 1346 (1999-10)
DICUMYL PEROXIDE
Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)
Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide
Diisopropylbenzene peroxide
CAS #: 80-43-3
UN #: 3110
EC #: 201-279-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  ابتدا حداقل به مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویید، سپس لباس های آلوده را در بیاورید و مجدداً آبکشی کنید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر P2 برای ذرات زیان آور استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 5.2; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
ضد حریق. از مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده، اکسیدان های قوی، اسیدهای قوی، بازها و فلزات سنگین جدا نگه دارید. خنک شده. در تاریکی نگهداری کنید. به خوبی بسته شود. با گاز خنثی نگهداری کنید.  
بسته بندی
 
دی کومیل پراکسید ICSC: 1346
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر زرد تا سفید کریستالی.  

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی به سرعت تجزیه می شود. تحت تاثیر نور به سرعت تجزیه می شود. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با اسیدها، بازها، عوامل احیا کننده و فلزات سنگین واکنش می دهد. 

فرمول: C18H22O2 / (C6H5C(CH3)2O)2
جرم مولکولی: 270.4
در 130 درجه سلسیوس تجزیه می شود
نقطه ذوب: 39 درجه سلسیوس
چگالی : 1.0 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 9.3
نقطه اشتعال: 71 c.c. درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 5.5  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. تجمع زیستی این ماده شیمیایی ممکن است در ماهی رخ دهد. 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: O، Xi، N; R: 7 -36/38-51/53; S: (2)-3/7-14-36/37/39-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018