« بازگشت به فهرست جستجو  
2- اتیل بوتیل آکریلاتICSC: 1344 (1998-11)
2-ETHYLBUTYL ACRYLATE
Acrylic acid, 2-ethylbutyl ester
2-Propenoic acid, 2-ethylbutyl este
CAS #: 3953-10-4
UN #: 1993
EC #: 223-546-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.     شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.    از اسپری آب استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن احساس سوزش.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. استراحت کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای بخارات آلی با نقطه جوش پایین مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
ضد حریق. خنک نگه دارید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
2- اتیل بوتیل آکریلات ICSC: 1344
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع. 

خطرات فیزیکی
بخارها مهارنشدنی هستند و ممکن است در دریچه های تهویه یا شعله گیرها پلیمریزه شده و منجر به مسدود شدن گردند. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است پلیمریزه شود. 

فرمول: C9H16O2 / CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)2
جرم مولکولی: 156.2
نقطه ذوب: -57 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.9
حلالیت در آب: اصلا
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 226
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.4
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.01
نقطه اشتعال: 52 o.c. درجه سلسیوس 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
توضیحات را ببینید. 

توضیحات
اگرچه ماده قابل احتراق است و دارای نقطه اشتعال کمتر از 55 درجه سلسیوس می باشد، حدود انفجار در متون شناخته شده نیست.
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است.
اثرات محیط زیستی این ماده بررسی نشده است، اما سمیت n-هگزیل آکریلات ICSC1288 برای موجودات آبزی یافت شد.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018