« بازگشت به فهرست جستجو  
یدید هیدروژنICSC: 1326 (2010-05)
HYDROGEN IODIDE
Anhydrous hydriodic acid
CAS #: 10034-85-2
UN #: 2197
EC #: 233-109-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش در پشت جناغ سینه. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست. تاول ها. سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های حفاظتی بپوشید. دستکش های عایق سرما بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا حداقل برای 15 دقیقه دوش بگیرید. در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی های شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gascorr
خطر
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.3; خطرات جانبی سازمان ملل: 8 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از فلزات و اکسیدان ها جدا نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
یدید هیدروژن ICSC: 1326
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ فشرده مایع شده با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است. 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. به بسیاری از فلزات حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و خورنده است.  

فرمول: HI
جرم مولکولی: 127.9
نقطه جوش: -35.5 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -50.8 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 42 (به آسانی قابل حل)
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 733
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.4  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
تبخیر سریع مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق ممکن است باعث تورم شدید گلو شود. استنشاق ممکن است باعث ادم ریه، تنها پس از آشکار شدن اثرات خورنده اولیه بر چشم ها و/یا راه های هوایی، شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.01ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
شماره دیگر UN: 1787 اسید هیدرویدیک، طبقه مخاطره 8، گروه بسته بندی II-III.
شماره CAS 10034-85-2 برای هیدروژن یدید و اسید هیدریودیک بکار می رود. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: C; R: 35; S: (1/2)-9-26-36/37/39-45; توضیحات: 5 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018