« بازگشت به فهرست جستجو  
فلورید آلومینیوم (انهیدروس)ICSC: 1324 (2012-06)
ALUMINIUM FLUORIDE (ANHYDROUS)
Aluminium trifluoride
CAS #: 7784-18-1
EC #: 232-051-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. کوتاهی نفس. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست درد. قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
فلورید آلومینیوم (انهیدروس) ICSC: 1324
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های هیگروسکوپیک سفید یا بی رنگ. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی و در اثر رطوبت تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی و خورنده شامل فلورید هیدروژن (ICSC 0283 را ببینید) تولید می کند.  

فرمول: AlF3
جرم مولکولی: 84.0
نقطه تصعید: 1272 درجه سلسیوس
چگالی : 2.9 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.5
فشار بخاردر 1238 درجه سلسیوس: Pa 133  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق غبار و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
آئروسل برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر استخوان و سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به تغییرات استخوانی (فلوروزیس) و نقص سیستم عصبی شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: (مثل فلوئور): 2.5mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛.
EU-OEL: (مثل فلوئور): 2,5mg/m3 مجوز کاربر نهایی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: (مثل فلوئور، کسر قابل استنشاق): 1mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (4)؛ جذب پوستی (H)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
CAS 15098-87-0 و 3-65-32287 برای شکل های هیدراته هستند.
دمای تجزیه در متون ناشناخته است.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018