« بازگشت به فهرست جستجو  
تولوئن-2و6- دی ایزوسیاناتICSC: 1301 (1998-11)
TOLUENE-2,6-DIISOCYANATE
2,6-Diisocyanatotoluene
2,6-Diisocyanato-1-methylbenzene
Tolylene 2,6-diisocyanate
2,6-TDI
CAS #: 26471-62-5 (mixed isomers)
UN #: 2078
EC #: 202-039-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق درد شکمی. سرفه. تهوع. کوتاهی نفس. گلو درد. استفراغ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. احساس سوزش. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن اسهال. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; گروه بسته بندی سازمان ملل: II 

ذخیره سازی
از مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
تولوئن-2و6- دی ایزوسیانات ICSC: 1301
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد با بوی تند. در مواجهه با هوا، زرد کم رنگ می شود. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است تحت تأثیر آب، اسیدها، بازها و گرما پلیمریزه شود. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن و سیانیدها تولید می کند. به شدت با الکل ها، آمین ها و بازها واکنش می دهد. به بسیاری از پلاستیک ها ، لاستیک، آلومینیوم، مس و روی حمله می کند.  

فرمول: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
جرم مولکولی: 174.2
نقطه جوش: 129-133 درجه سلسیوس در 2.4kPa
چگالی نسبی (آب = 1): 1.2
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa ~ 2
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6
نقطه اشتعال: 127 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 620 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.9-9.5 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی تحریک کننده است. استنشاق بخار ممکن است باعث واکنش های آسم مانند شود. استنشاق بخار ممکن است باعث برونشیت شیمیایی پنومونیت ادم ریه شود. مواجهه بسیار بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. اثرات ممکن است به تأخیر بیفتند. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
تبخیر نسبتاً سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.001ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ 0.005ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت حد مواجهه کوتاه مدت شغلی (STEL)؛ (پوست)؛ (حساس کننده SEN)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛.
MAK: حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
دی ایزو سیانات تولوئن تکنیکال شامل 100% ایزومر 2و4- یا مخلوطی از ایزومرهای 2و4- و 2و6- است. TDI یک نام متداول است. شماره CAS برای مخلوط 5-62-26471 است.
بسته به میزان مواجهه، معاینه پزشکی دوره ای پیشنهاد می گردد.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
تجویز فوری یک درمان استنشاقی مناسب توسط پزشک، یا توسط یک شخص مجاز باید در نظر گرفته شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند.
بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
هر کسی که به دلیل این ماده علائم آسم را نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند.
در صورت مسمومیت با این ماده درمان اختصاصی ضروری است؛ ابزار مناسب با دستورالعمل باید در دسترس باشد.
حتی هنگام موجود بودن غلظت سمی، هشدار بو وجود ندارد.
ICSC 0339 را ببینید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; توضیحات: C 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018