« بازگشت به فهرست جستجو  
2-(2-(2- متوکسی اتوکسی) اتوکسی) اتانولICSC: 1291 (2008-11)
2-(2-(2-METHOXYETHOXY)ETHOXY)ETHANOL
Triethylene glycol monomethyl ether
Methoxytriglycol
TGME
CAS #: 112-35-6
EC #: 203-962-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. مایع ریخته شده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

طبقه بندی بی خطر بر اساس معیارهای GHS  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی، بازهای قوی و اسیدهای قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
2-(2-(2- متوکسی اتوکسی) اتوکسی) اتانول ICSC: 1291
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد . 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن، گازهای سمی تشکیل می دهد. با اسیدهای قوی، بازهای قوی و اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C7H16O4/CH3(OCH2CH)3OH
جرم مولکولی: 164.2
نقطه جوش: 249 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -44 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.05
حلالیت در آب: قابل اختلاط
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 10
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 5.7
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.00
نقطه اشتعال: 114.4 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 210 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -1.46 (محاسبه شده) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 50mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (2)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
اثرات محیطی این ماده به اندازه کافی مورد بررسی قرار گرفته، اما هیچ اثر قابل توجهی یافت نشده است. 

توضیحات
اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این ماده به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند اما چیزی یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018