« بازگشت به فهرست جستجو  
دیکتنICSC: 1280 (2019-11)
DIKETENE
But-3-en-3-olide
3-Buteno-beta-lactone
4-Methylene-2-oxetanone
Acetyl ketene
Vinylaceto-beta-lactone
CAS #: 674-82-8
UN #: 2521
EC #: 211-617-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل اشتعال.   ممکن است در بالای 33 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند. خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با اسیدها، بازها یا آب.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید. با اسیدها، بازها یا آب تماس نداشته باشد.  در بالای 33 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته، تهویه و تجهیزات الکتریکی ضد انفجار استفاده کنید.  از دی اکسید کربن، شن خشک استفاده کنید. از عوامل آب دار استفاده نکنید. از آب استفاده نکنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. اگر تحریک پوستی رخ دهد برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameexcl mark;warn
هشدار
بخار و مایع قابل اشتعال
زیان آور در صورت بلعیدن یا استنشاق 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 6.1; خطرات جانبی سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
از اسیدها، بازها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. به خوبی بسته شود. ضد حریق. خنک نگه دارید. خشک نگه دارید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
تنها در صورتیکه تثبیت شده باشد حمل کنید. 
دیکتن ICSC: 1280
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ با بوی تند. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
این ماده با گرمادهی یا تحت تأثیر اسیدها و بازها به شدت پلیمریزه می شود. به شدت با آب واکنش می دهد. این امر خطر انفجار یا آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C4H4O2
جرم مولکولی: 84.1
نقطه جوش: 127 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -7 درجه سلسیوس
چگالی (در 20 درجه سلسیوس): 1.09 g/cm³
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: آهسته هیدرولیز می شود
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2-11.7
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 1
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.9
نقطه اشتعال: 33 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 275 درجه سلسیوس
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.02 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده ممکن است برای دستگاه تنفسی، چشم ها و پوست تحریک کننده باشد. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
توضیحات را ببینید. 

توضیحات
داده های ناکافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس است، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
داده های ناکافی در مورد اثر این ماده بر سلامت انسان و محیط زیست موجود است.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018