« بازگشت به فهرست جستجو  
تری گلیسیدیل ایزوسیانوراتICSC: 1274 (1997-08)
TRIGLYCIDYL ISOCYANURATE
1,3,5-Triglycidyl isocyanurate
1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Tris(epoxypropyl)isocyanurate
CAS #: 2451-62-9
EC #: 219-514-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار. از رسوب غبار جلوگیری کنید.  از فوم، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. وادار به استفراغ کنید (فقط برای افراد هوشیار!). برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
 
تری گلیسیدیل ایزوسیانورات ICSC: 1274
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر یا گرانول های سفید 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
این ماده در اثر گرمادهی تا بیش از 120 درجه سلسیوس به مدت بیش از 12 ساعت یا تحت تأثیر کاتالیزورها می تواند پلیمریزه شود. هنگام سوختن تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل اکسیدهای نیتروژن تولید می کند. شکل مذاب به سرعت با آمین های اولیه و ثانویه ، اسیدهای کربوکسیلیک و انهیدریدها، تیول ها، فنل ها و الکل ها واکنش می دهد. 

فرمول: C12H15N3O6
جرم مولکولی: 297.3
نقطه ذوب: 95 درجه سلسیوس
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.9 (گرید تکنیکال)
نقطه اشتعال: >170 c.c. درجه سلسیوس (گرید تکنیکال)
دمای اشتعال خودبخودی: >200 درجه سلسیوس (درجه تکنیکال)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.8 (گرید تکنیکال)  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی، کلیه ها، کبد، ریه ها و مجرای گوارش شود. این امر ممکن است منجر به ضایعات بافتی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، هنگامی که پراکنده شود، به ویژه اگر پودر باشد، می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی ارثی به سلول های جنسی (گامت ها) انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.05mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛.
MAK: حساسیت دستگاه تنفسی و پوست (SAH)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
گرید تکنیکال این ماده مخلوطی از ایزومرهای آلفا و بتا است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 46-23/25-41-43-48/22-52/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018