« بازگشت به فهرست جستجو  
فورانICSC: 1257 (2014-04)
FURAN
Furfuran
Divinylene oxide
Oxacyclopentadiene
CAS #: 110-00-9
UN #: 2389
EC #: 203-727-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال.  مخلوط های بخار/ هوا منفجر شونده است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. برای پر کردن، تخلیه یا جابجایی از هوای فشرده استفاده نکنید. از ابزار دستی بدون جرقه استفاده کنید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سرفه. تنگی نفس. کوتاهی نفس. تنفس سخت.  از سیستم بسته یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تجویز اکسیژن نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن توضیحات را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تمام منابع ایجاد شعله را حذف کنید. منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. پساب شستشو به داخل شبکه فاضلاب دفع نشود. تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف غیرقابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
خطر
بخار و مایع به شدت قابل اشتعال
سمی در صورت استنشاق
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود
ممکن است باعث آسیب به کبد و کلیه ها از طریق مواجهه مکرر و طولانی مدت شود
زیان آور برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 3; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
ضد حریق. به خوبی بسته شود. خنک نگه دارید. در تاریکی نگهداری کنید. فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. از اکسیدان های قوی و اسیدها جدا نگه دارید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
فوران ICSC: 1257
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ شفاف با بوی خاص. اگر بماند قهوه ای می شود. 

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دوردست. 

خطرات شیمیایی
تماس با هوا، پراکسیدهای منفجر شونده تولید می کند. با اکسیدان ها و اسیدها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. 

فرمول: C4H4O
جرم مولکولی: 68.1
نقطه جوش: 31.3 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -85.6 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.94
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/l 10
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 65.8
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.3
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.9
نقطه اشتعال: -35 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 2.3-14.3
دمای اشتعال خودبخودی: 390 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.34
چسبناکی: 0.38 mPa*s 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده ممکن است برای پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی تحریک کننده باشد. مواجهه می تواند باعث آسیب شدید ریه شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیر بسیار سریع این ماده در 20 درجه سلسیوس منجر به آلودگی زیان آور در هوا می گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. این امر ممکن است منجر به اختلال در عملکردها شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. ممکن است باعث آسیب ژنتیکی در انسان شود. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: 0.056mg/m3, 0.02ppm حداکثر غلظت در محل کار؛ رده محدودیت اوج: II (1)؛ جذب پوستی (H)؛ طبقه سرطان زایی: 4؛ گروه خطر بارداری: D؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد.
یک تثبیت کننده یا مهار کننده افزوده می تواند بر خواص سم شناسی این ماده تأثیر بگذارد، با یک متخصص مشورت کنید.
قبل از تقطیر، پراکسیدها را بررسی کنید؛ اگر پیدا شد، حذف کنید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: F+، T; R: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53; S: 53-45-61; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018