« بازگشت به فهرست جستجو  
دیازو متانICSC: 1256 (2018-05)
DIAZOMETHANE
Azimethylene
Diazirine
CAS #: 334-88-3
EC #: 206-382-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار به شدت قابل اشتعال. بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  مخلوط های گاز/ هوا منفجره است.  شعله ایجاد نکنید، جرقه ایجاد نکنید، و سیگار نکشید.  سیستم بسته، تهویه، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار استفاده کنید. در معرض اصطکاک یا شوک قرار ندهید. از ایجاد بارهای الکترواستاتیک جلوگیری کنید (مانند استفاده از زمین).  منبع را خاموش کنید؛ اگر ممکن نیست و خطری برای محیط اطراف ندارد بگذارید بسوزد تا خاموش شود. در موارد دیگر با پودر، دی اکسید کربن خاموش کنید.  از موضع محافظت شده با آتش مقابله کنید. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق گلو درد. سردرد. تنفس سخت. کوتاهی نفس. تهوع. استفراغ. ممکن است علائم با تأخیر نمایان شوند. توضیحات را ببینید.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. بلافاصله برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. درد. سوختگی های پوست. احساس سوزش. سرمازدگی: در تماس با مایع.  دستکش های عایق سرما بپوشید.  در سرمازدگی: با آب فراوان بشویید، لباس ها را در نیاورید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. 
چشم ها احساس سوزش. قرمزی. درد. سوختگی ها. از دست دادن بینایی. سرمازدگی: در تماس با مایعات.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. درحین انتقال برای مراقبت های پزشکی شستشو را ادامه دهید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  در شرایط شغلی نامحتمل است. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! تهویه. حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
کشنده در صورت استنشاق
ممکن است باعث سرطان شود
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
محلول های دی آزومتان نباید ذخیره شوند. توضیحات را ببینید. 
بسته بندی
 
دیازو متان ICSC: 1256
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز زرد با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در سطح زمین حرکت کند؛ امکان ایجاد شعله در دور دست. 

خطرات شیمیایی
ممکن است در اثر شوک، اصطکاک یا صدمه به طور انفجاری تجزیه شود. ممکن است در گرمادهی 100 درجه سلسیوس، در تماس با سطوح خشن، در حضور ناخالصی یا جامدات در مایع رقیق نشده، در محلول های تغلیظ شده یا تحت نوردهی شدید منفجر شود. تماس با فلزات قلیایی و سولفات کلسیم باعث انفجار می شود. 

فرمول: CH2N2
جرم مولکولی: 42.04
نقطه جوش: -23 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -145 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.45
حلالیت در آب: واکنش
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 1.4
نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال
دمای اشتعال خودبخودی: 100 درجه سلسیوس (انفجار)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.00 (برآورد شده)
فشار بخار در 25 درجه سلسیوس: kPa 520  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده بسیار خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. استنشاق بخار ممکن است باعث ادم ریوی شود. استنشاق بخار ممکن است باعث واکنش های آسم مانند (RADS) شود. توضیحات را ببینید. این مایع ممکن است باعث سرمازدگی شود. مواجهه بالاتر از حد مواجهه شغلی (OEL) می تواند باعث مرگ شود. مراقبت پزشکی ضرورت دارد. 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث آسم شود. این ماده احتمالاً برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 0.2ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A2 (مشکوک به سرطان زایی در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 2؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
به دلیل سمیت و ماهیت منفجره آن، دیازو متان در محل تازه آماده می شود و در محلول اتر یا دی اکسان استفاده می شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم ادم ریه آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
تجویز فوری یک اسپری مناسب توسط پزشک یا شخصی که از جانب وی مجاز است، باید در نظر گرفته شود.
اغلب تا چند ساعت سپری نشود، علائم آسم آشکار نمی گردند و با تلاش فیزیکی تشدید می شوند. بنابراین استراحت و مراقبت پزشکی ضروری است.
ارتباط میان بو و حد مواجهه شغلی نمی تواند نشان داده شود.
توصیه های این کارت در مورد محلول های غلیظ دیازومتان نیز کاربرد دارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45; S: 53-45 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018