« بازگشت به فهرست جستجو  
رودیومICSC: 1247 (2004-10)
RHODIUM
CAS #: 7440-16-6
EC #: 231-125-0

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار بسیاری از واکنش ها ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
خطرات شیمیایی را ببینید. 
بسته بندی
 
رودیوم ICSC: 1247
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
پودر خاکستری تا سیاه .  

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
به شدت با هالوژن ها واکنش می دهد. این امر خطر آتش سوزی ایجاد می کند. رودیوم یک ماده کاتالیزوری است و ممکن است در تماس با بسیاری از مواد آلی و معدنی واکنش دهد و منجر به آتش سوزی و انفجار شود. 

فرمول: Rh
جرم اتمی: 102.9
نقطه جوش: 3695 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 1965 درجه سلسیوس
چگالی : 12.4 g/cm³
حلالیت در آب: اصلا 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1mg/m3 مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ A4 (غیر قابل طبقه بندی به عنوان سرطان زا در انسان)؛.
MAK: طبقه سرطان زایی: 3؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده به اندازه کافی بررسی نشده است.
توصیه‌های موجود در این کارت در مورد ترکیبات رودیوم محلول در آب کاربرد ندارد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018