« بازگشت به فهرست جستجو  
تری فلورید نیتروژنICSC: 1234 (2004-10)
NITROGEN TRIFLUORIDE
Nitrogen fluoride
Trifluoroamine
Trifluoroammonia
Perfluoroammonia
CAS #: 7783-54-2
UN #: 2451
EC #: 232-007-1

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق نیست اما احتراق سایر مواد را افزایش می دهد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.    با قابل اشتعال ها تماس نداشته باشد. با عوامل احیا کننده تماس نداشته باشد.    در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست     لباس های آلوده را در بیاورید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2; خطرات جانبی سازمان ملل: 5.1 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. از مواد قابل احتراق و عوامل احیا کننده جدا نگه دارید. خنک نگه دارید. 
بسته بندی
 
تری فلورید نیتروژن ICSC: 1234
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سنگین تر است و ممکن است در فضاهای پایین تجمع یافته و منجر به کمبود اکسیژن گردد. 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این امر دمه (فیوم)های سمی شامل فلورید تولید می کند. این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده با مواد احیا کننده و قابل احتراق واکنش می دهد. به شدت با آمونیاک، مونوکسید کربن، دی بوران، هیدروژن، سولفید هیدروژن، متان و تترا فلوروهیدرازین واکنش می دهد. این امر خطر انفجار ایجاد می کند. به فلزات حمله می کند. این ماده توسط جرقه های الکتریکی تجزیه می شود. 

فرمول: NF3
جرم مولکولی: 71.0
نقطه جوش: -129 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -208.5 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب =1): توضیحات را ببینید
حلالیت در آب: اصلا
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 2.45 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
در صورت نشتی، غلظت زیان آور این گاز با سرعت زیاد در هوا ایجاد می گردد.  

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده ممکن است باعث اثراتی بر کبد و کلیه ها شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث فلوروزیس شود. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 10ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ شاخص های مواجهه بیولوژیکی (BEI) صادرشده؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
چگالی مایع در نقطه جوش: 1/885 کیلوگرم بر لیتر.
هشدار بو هنگامی که از مقدار حد مواجهه تجاوز کند، کافی نیست.
متهموگلوبینمی در حیوانات مشاهده شده است، اما ارتباط آن با انسان ها واضح نیست.
سیلندر در حال نشت با نشت بالا را برای جلوگیری از فرار گاز در حالت مایع بچرخانید.
در طول این عمل از تجهیزات محافظتی استفاده کنید.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018