« بازگشت به فهرست جستجو  
بنزوئینICSC: 1214 (2004-10)
BENZOIN
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Benzoylphenyl carbinol
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone
CAS #: 119-53-9
EC #: 204-331-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.        از اسپری آب، پودر استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   قبل از خوردن دست ها را بشویید.   

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
 
بسته بندی
 
بنزوئین ICSC: 1214
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های سفید تا زرد. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
 

فرمول: C14H12O2 / C6H5COCH(OH)C6H5
جرم مولکولی: 212.2
نقطه جوش: 344 درجه سلسیوس در 102.4kPa
نقطه ذوب: 137 درجه سلسیوس
چگالی : 1.31 g/cm³
حلالیت در آب : g/100ml 0.03
فشار بخاردر 136 درجه سلسیوس: Pa 133  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ممکن است باعث تحریک مکانیکی شود. 

خطر استنشاق
تبخیر در دمای 20 درجه سلسیوس ناچیز است؛ با این حال، می تواند به سرعت منجر به غلظت آزار دهنده ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
ماده قابل احتراق است اما هیچ نقطه اشتعالی در متون موجود نیست. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018