« بازگشت به فهرست جستجو  
تری استینICSC: 1203 (2006-10)
TRIACETIN
Glyceryl triacetate
1,2,3 Propanetriol triacetate
Triacetyl glycerine
CAS #: 102-76-1
EC #: 203-051-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن     دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
تری استین ICSC: 1203
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ روغنی. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C9H14O6 / C3H5(OCOCH3)3
جرم مولکولی: 218.20
نقطه جوش: 258 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 3 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.16
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 7 (محلول)
فشار بخاردر 25 درجه سلسیوس: Pa 0.33
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 7.52
نقطه اشتعال: 138 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 433 درجه سلسیوس
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 0.21  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای پوست کمی تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
اثرات سلامتی مواجهه با این ماده مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون اثرات جدی یافت نشده است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018