« بازگشت به فهرست جستجو  
تری اکسید سولفورICSC: 1202 (2002-10)
SULFUR TRIOXIDE
Sulphuric (acid) anhydride
Sulfuric oxide
CAS #: 7446-11-9
UN #: 1829
EC #: 231-197-3

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با بازها، مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده یا آب.  با بازها، مواد قابل احتراق، عوامل احیا کننده یا آب تماس نداشته باشد.    از عوامل آب دار استفاده نکنید. از آب استفاده نکنید. در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از تولید قطرات ریز (میست) جلوگیری کنید! از هر نوع تماس خودداری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق احساس سوزش. سرفه. تنفس سخت. گلو درد. خس خس سینه. کوتاهی نفس.  از تهویه، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. وضعیت نیمه ایستاده. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. سوختگی های جدی پوست. درد. تاول ها.  دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. تاری دید. سوختگی های عمیق و شدید.  محافظ صورت یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. احساس سوزش. تهوع. شوک یا غش کردن.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
منطقه خطر را تخلیه کنید! با کارشناس مشورت کنید! حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. هرگز جریان آب پرفشار را مستقیم روی مایع نگیرید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. برای جذب کردن از خاک اره یا دیگر جاذب های قابل احتراق استفاده نکنید. مایع باقیمانده را در ماسه خشک یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 8; گروه بسته بندی سازمان ملل: I 

ذخیره سازی
فقط در صورتی که پایدار شده، ذخیره کنید. از مواد غذایی و خوراک حیوانات و مواد ناسازگار جدا نگه دارید. خطرات شیمیایی را ببینید. خشک نگه دارید. در دمای بین 17 درجه سلسیوس و 25 درجه سانتیگراد ذخیره کنید. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود.
هوا بندی شده. 
تری اکسید سولفور ICSC: 1202
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع دمه زا هیگروسکوپیک بی رنگ یا کریستال های بی رنگ تا سفید.  

خطرات فیزیکی
این بخار از هوا سنگین تر است. توضیحات را ببینید. 

خطرات شیمیایی
این ماده یک اکسیدان قوی است. این ماده به شدت با مواد احیا کننده و قابل احتراق و ترکیبات آلی واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. به شدت با آب و هوای مرطوب واکنش می دهد. این ماده اسید سولفوریک تولید می کند. محلول آن در آب یک اسید قوی است. این ماده به شدت با بازها واکنش می دهد و برای فلزات خورنده است. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. 

فرمول: SO3
جرم مولکولی: 80.1
نقطه جوش: 45 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی (آب = 1): 1.9
حلالیت در آب: واکنش
فشار بخار: توضیحات را ببینید
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 2.8
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.2-2 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها، پوست و مجرای تنفسی است. خورنده در صورت بلعیدن. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس خیلی سریع به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
استنشاق مکرر یا طولانی مدت آئروسل ممکن است باعث اثراتی بر ریه ها شود. استنشاق مکرر یا طولانی مدت آئروسل ممکن است باعث اثراتی بر دندان ها شود. این امر ممکن است منجر به سایش دندان شود. میست های اسید غیر آلی قوی این ماده برای انسان سرطان زا هستند. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
هرگز داخل این ماده آب نریزید؛ همیشه هنگام حل کردن یا رقیق کردن آن را به آرامی به آب اضافه کنید.
هنگامی که شکل آلفا ذوب می شود، شکل گاما به خود می گیرد و فشار بخار با خطر انفجار به طرز چشمگیری بالا می رود.
نقطه ذوب 62 ، 33 و 17درجه سلسیوس برای اشکال آلفا، بتا و گاما است.
فشار بخار 9.7، 45.9 و 57.7 کیلو پاسکال در 25 درجه سلسیوس برای شکل های آلفا، بتا و گاما است. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018