« بازگشت به فهرست جستجو  
اکسید استایرنICSC: 1201 (2006-04)
STYRENE OXIDE
(Epoxyethyl)benzene
1,2-Epoxyethylbenzene
Styrene-7,8-oxide
Phenylethylene oxide
Phenyl oxirane
Styrene epoxide
Styryl oxide
CAS #: 96-09-3
EC #: 202-476-7

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.  ممکن است در بالای 76 درجه سلسیوس مخلوط های منفجره بخار/ هوا ایجاد کند.  شعله ایجاد نکنید. با اسیدها یا بازها تماس نداشته باشد.  در بالای 76 درجه سلسیوس از یک سیستم بسته و تهویه استفاده کنید.  از پودر، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. عدم تماس مستقیم با آب. 

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. خواب آلودگی. عدم هوشیاری. استفراغ.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی. درد.  لباس های حفاظتی بپوشید. دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی یا محافظ چشم را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن درد شکمی. در ادامه استنشاق را ببینید.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. قبل از خوردن دست ها را بشویید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس سرهمی محافظ مواد شیمیایی دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. مایع نشت کرده را در ظروف سرپوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health haz
خطر
مایع قابل احتراق
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث تحریک پوست می شود
باعث تحریک چشم می شود
مشکوک به ایجاد نقص های ژنتیکی
ممکن است باعث سرطان شود  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اسیدها، بازها و مواد غذایی و خوراک حیوانات جدا نگه دارید. تهویه در امتداد کف. 
بسته بندی
همراه با مواد غذایی و خوراک حیوانات حمل نشود. 
اکسید استایرن ICSC: 1201
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ. 

خطرات فیزیکی
داده ای وجود ندارد. 

خطرات شیمیایی
این ماده ممکن است با گرمادهی بیش از نقطه اشتعال، تحت تأثیر اسیدها و بازها پلیمریزه شود. 

فرمول: C8H8O / C6H5CHCH2O
جرم مولکولی: 120.2
نقطه جوش: 194 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -36.7 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.05
حلالیت در آب در 25 درجه سلسیوس: g/100ml 0.3 (ضعیف)
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 40
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 4.30
چگالی نسبی مخلوط بخار/هوا در 20 درجه سلسیوس (هوا=1): 1.001
نقطه اشتعال: 76 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 498 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.1-22
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 1.61  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق، از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست تحریک کننده است. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه می تواند باعث کاهش هوشیاری شود. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
TLV: 1ppm مقدار حد آستانه شغلی به صورت میانگین وزنی زمانی (TWA)؛ (پوست)؛ (حساس کننده پوست DSEN)؛ A3 (سرطان زای قطعی در حیوان با ارتباط شناخته نشده در انسان)؛ 

محیط زیست
 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: T; R: 45-21-36; S: 53-45; توضیحات: E 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018