« بازگشت به فهرست جستجو  
کلرید کلسیم (انهیدروس)ICSC: 1184 (2012-06)
CALCIUM CHLORIDE (ANHYDROUS)
CAS #: 10043-52-4
EC #: 233-140-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.   

 از پخش غبار جلوگیری کنید! در همه موارد با پزشک مشورت کنید! 
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. احساس سوزش.  از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. برای مراقبت پزشکی مراجعه کنید. 
پوست قرمزی. خشکی پوست. سوختگی های پوست.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  لباس های آلوده را در بیاورید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
چشم ها قرمزی. درد. سوختگی ها.  عینک ایمنی را همراه با محافظ تنفسی بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن سوزش در دهان و گلو. تهوع. استفراغ.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. خود را وادار به استفراغ نکنید. یک یا دو لیوان آب برای نوشیدن بدهید. فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: لباس محافظ کامل دارای تجهیزات تنفسی استفاده کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با آب فراوان بشویید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
باعث سوختگی های شدید پوستی و آسیب به چشم می شود
ممکن است موجب تحریک تنفسی شود
ممکن است در صورت بلعیدن زیان آور باشد  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از روی جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. 
بسته بندی
هوا بندی شده. 
کلرید کلسیم (انهیدروس) ICSC: 1184
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های بی بو هیگروسکوپیک بی رنگ یا سفید. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این دمه (فیوم)های سمی و خورنده کلر (ICSC 0126 را ببینید) تولید می کند. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. به روی در حضور آب حمله می کند. این ماده گاز قابل اشتعال/ منفجره (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) تولید می کند. به شدت در آب حل می شود و گرمای زیادی تولید می کند. 

فرمول: CaCl2
جرم مولکولی: 111.0
نقطه جوش: 1670 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 772 درجه سلسیوس
چگالی (در 25 درجه سلسیوس): 2.2 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 74.5 (خوب) 


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
اثرات موضعی جدی از طریق همه راه های مواجهه.  

اثرات مواجهه کوتاه مدت
این ماده خورنده برای چشم ها است. ماده برای پوست، مجرای تنفسی فوقانی و مجرای گوارش به شدت تحریک کننده است. 

خطر استنشاق
هنگامی که پراکنده شود می تواند به سرعت منجر به غلظت زیان آور ذرات معلق گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت با پوست ممکن است باعث درماتیت شود. این ماده ممکن است باعث اثراتی بر غشای مخاطی بینی شود. این امر ممکن است منجر به ضایعات بافتی شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi; R: 36; S: (2)-22-24 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018