« بازگشت به فهرست جستجو  
2- مرکاپتو بنزو تیازولICSC: 1183 (2017-04)
2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE
Benzothiazolethiol
Benzothiazole-2-thione
MBT
CAS #: 149-30-4
UN #: 3077
EC #: 205-736-8

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  ذرات ریز پراکنده، مخلوط های منفجره در هوا ایجاد می کنند.  شعله ایجاد نکنید.  از پخش غبار جلوگیری کنید. سیستم بسته، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار غبار.  از اسپری آب، پودر خشک، فوم، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 از هر نوع تماس خودداری کنید!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید. لباس های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. لباس های آلوده را در بیاورید. توضیحات را ببینید. آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: محافظ صورت و رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. ماده ریخته شده را به داخل ظروف مهر و موم شده سرپوشیده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
خطر
ممکن است باعث واکنش حساسیت پوستی شود
ممکن است باعث سرطان شود
بسیار سمی برای حیات آبزیان همراه با اثرات طولانی مدت 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 9; گروه بسته بندی سازمان ملل: III 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از اسیدها و فلزات اکسید کننده جدا نگه دارید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
2- مرکاپتو بنزو تیازول ICSC: 1183
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
کریستال های با بوی خاص. 

خطرات فیزیکی
چنانچه به شکل پودر یا گرانول با هوا مخلوط شود، ممکن است انفجار غبار رخ دهد. 

خطرات شیمیایی
هنگام سوختن تجزیه می شود. گازهای سمی و خورنده شامل اکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور تولید می کند. با اسیدها و مواد اکسید کننده واکنش می دهد. گازهای سمی و خورنده شامل اکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای سولفور و سولفید هیدروژن تولید می کند. 

فرمول: C7H5NS2 / C6H4SNCSH
جرم مولکولی: 167.3
نقطه ذوب: 180-182 درجه سلسیوس
چگالی : 1.42 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.01 (خیلی ضعیف)
نقطه اشتعال: 243 درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 628 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 15-?
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 2.41  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل آن و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده ممکن است برای چشم ها تحریک کننده باشد. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
تماس مکرر یا طولانی مدت ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. توضیحات را ببینید. این ماده به احتمال زیاد برای انسان سرطان زا است. 


حدود مواجهه شغلی
MAK: (کسر قابل استنشاق): 4mg/m3 حداکثر غلظت در محل کار؛ طبقه سرطان زایی: 3؛ حساسیت پوستی (SH)؛ گروه خطر بارداری: C؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی بسیار سمی است. این ماده ممکن است در محیط آبی باعث اثرات طولانی مدت شود. به شدت توصیه می شود که اجازه ورود ماده شیمیایی به محیط را ندهید. 

توضیحات
لباس کار را به خانه نبرید.
لباس های آلوده را با گذاشتن و بستن در کیسه یا هر ظرف دیگری جدا کنید.
هر کسی که به دلیل این ماده حساسیت پوستی نشان داده است، باید از تماس بیشتر خودداری کند. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
نشانه: Xi، N; R: 43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018