« بازگشت به فهرست جستجو  
1- تری دکانولICSC: 1176 (2017-04)
1-TRIDECANOL
n-Tridecyl alcohol
n-Tridecan-1-ol
CAS #: 112-70-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه (در صورت پودری نبودن)، مکنده موضعی یا حفاظت تنفسی استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست قرمزی.  دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  در ابتدا برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید)، سپس برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر ذره ای مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. اگر مایع است: مایع نشت کرده را در ظروف مهرو موم شده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. اگر جامد است: ماده ریخته شده را داخل ظروف مهر و موم شده جارو کنید. در صورت لزوم، ابتدا برای جلوگیری از غبار مرطوب کنید. باقیمانده را با دقت جمع آوری کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

سمی برای حیات آبزیان 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از عوامل احیا کننده قوی جدا نگه دارید. فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. در ظروف ساخته شده از آلومینیوم ذخیره یا حمل نکنید. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. تدابیری برای پرهیز از تماس با پساب اطفاء حریق پیش بینی کنید. 
بسته بندی
 
1- تری دکانول ICSC: 1176
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع یا کریستال های بی رنگ روغنی. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با عوامل احیا کننده قوی واکنش می دهد. این امر گرما و گاز منفجره/ قابل اشتعال (هیدروژن-ICSC 0001 را ببینید) ایجاد می کند. به آلومینیوم حمله می کند.  

فرمول: CH3(CH2)11CH2OH/C13H28O
جرم مولکولی: 200.4
نقطه جوش: 274 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: 30-32 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 0.8
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.01 (خیلی ضعیف)
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 6.9
نقطه اشتعال: 121 o.c. درجه سلسیوس (مخلوط ایزومرها)
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 8.52
دمای اشتعال خودبخودی: 260 درجه سلسیوس  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها و پوست کمی تحریک کننده است. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس به آلودگی زیان آور در هوا منجر نخواهد شد یا آلودگی به آهستگی رخ خواهد داد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
توضیحات را ببینید. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی سمی است. 

توضیحات
داده های کافی در مورد تأثیر این ماده بر سلامت انسان در دسترس نیست، بنابراین باید نهایت دقت را لحاظ کرد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018